Sales Manager Roadfreight, Rotterdam - 2018/0023

Voor de Nederlandse tak van een internationale logistieke dienstverlener, met hoofdkantoor in Rotterdam, zoeken wij een ervaren, doortastende Sales Manager Roadfreight met kennis van verschillende modaliteiten, maar vooral wegtransport.

Functiebeschrijving:

De Sales Manager Roadfreight is verantwoordelijk voor het commercieel beleid en de verkoopactiviteiten van de wegtransport activiteiten in de vestigingen Rotterdam en Venlo. De Sales Manager Roadfreight stelt in overleg met de Algemeen Directeur en de Operations Managers Roadfreight het jaarlijks commercieel beleid op. Tevens draagt de directeur zorg voor het bewaken van de teamprestatie & coaching en begeleiding van de sales medewerkers. De Sales Manager Roadfreight stuurt een team aan van drie tot vijf personen die actief zijn met Sales.
Hij/zij legt verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

Taken:

Hoofdtaken: 
• Draagt zorg voor een dagelijks effectieve en efficiënte continuering van de afdelingswerkzaamheden conform huisregels en bedrijfsdoelstellingen;
• Draagt zorg voor de aansturing en managing van de verkoopafdeling;
• Draagt zorg voor de uitvoer van het werven van nieuwe relaties en bezoeken van (bestaande) klanten;
• Draagt zorg voor beheer en verantwoording agenten, klanten en vervoerders conform de groepsfilosofie;
• Draagt zorg voor het opstellen van prospectlijsten en een accountplan;
• Draagt zorg voor verkoop- en operationele contracten/ overeenkomsten met derden om de uitvoering van werkzaamheden mogelijk te maken, conform richtlijnen en in overleg met de Algemeen Directeur;
• Onderhoudt een adviserende, coachende- en beslissende rol naar de verkoopmedewerkers, noodzakelijk en passend bij het personeelsbeleid;
• Onderhoudt de contacten met agenten op commercieel gebied;
• Onderhoudt een bewaking op kredietoverschrijdingen en het nemen van passende maatregelen;
• Adviseert over marktontwikkelingen, analyseert en houdt de positie van de organisatie t.o.v. de concurrentie;
• Uitvoering geven op budgetten, investeringen en nieuwe activiteiten;
• Uitvoering geven op naleving van alle ingevoerde voorschriften en regels m.b.t. de administratieve organisatie en de financiële verslaggeving en het overeengekomen verkoopbeleid.
• Draagt zorg voor een goed bedrijfsresultaat voor de afdelingen, zowel qua omzet als bruto- en netto resultaat.
Neventaken:
• Draagt zorg voor een maandelijks debiteurenoverleg met de Financieel Manager, Operations Managers Roadfreight en Algemeen Directeur;
• Verzorgt en neemt deel aan een tweewekelijks verkoopoverleg, het periodiek algemeen werkoverleg en legt de gemaakte afspraken vast;

Profiel:

Gezocht wordt naar een ervaren Sales Manager Roadfreight die in staat is het verkoopteam aante sturen op basis van resultaten, maar zich ook zelf in de markt beweegt en als een "hunter" grote relaties weet te benaderen en binnen te halen.

Algemene functie eisen:
• Beleidsmatig en proactief kunnen denken en handelen, kansen zien en benutten;
• Situationeel inzicht, neemt beslissingen en hakt knopen door, binnen de bepaalde deadlines;
• Organisatorische kwaliteiten, kennis van processen en een goed financieel-economisch inzicht;
• Goede sociale, communicatieve en contactuele vaardigheden/ eigenschappen;
• Zelfstandig opereren met een groot verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de organisatie;
• Analytisch denkvermogen gecombineerd met een goed zakelijk inzicht;
• Toont zich bewust van andere mensen en de omgeving alsmede de eigen invloed hierop;
• Gedrag dat getuigt van het onderkennen van gevoelens en behoeften van collega’s.

Interesse: neem contact op met Jan Gajentaan, GSM 06-24962131 of via onderstaand contactformulier.

 


Only PDF, DOC and RTF file formats are accepted

Next >>

<< Go back to list

Finding the perfect job for you!

JRG Recruitment onderscheidt zich door een innovatieve en integere kijk op werving & selectie.

_______________

JRG Recruitment makes a difference because of our innovative and honest way of doing business in recruitment.

 

Phone: +31 10 8184933

GSM: +31 6 24962131

Skype ID: jan.gajentaan

Contact Form
 Recruitment website  |  418,115 visits to this website |  Printer friendly